3 místa, 2 měsíce, statisíce přestěhovaných knih. Tak vypadal náš závěr roku 2023

V listopadu a prosinci jsme stěhovali hned několik významných institucí. Rukama nám při tom prošly statisíce knih.

stěhování archivů, stěhování knihoven

Pravidelně stěhujeme ty největší knihovny v ČR

Stěhování knihovních fondů patří mezi naše zavedené služby. Svazky nevyčíslitelné hodnoty jsme přesouvali už takřka ve všech velkých knihovnách a archivech v České republice. Ročně přestěhujeme přibližně 10 kilometrů knihovních fondů, v loňském roce jsme ale podobného čísla dosáhli už jen za listopad a prosinec.

Přestěhovali jsme Parlamentní knihovnu a Archiv Poslanecké sněmovny

Historicky nejstarší část parlamentní administrativy má po letech neustálého stěhování konečně vlastní zázemí. Vloni jsme dokončili stěhování Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny do nově postaveného depozitáře v Holešovicích, který získal ocenění Stavba roku 2023. Z krásných prostor ulice Sněmovní na Malé Straně, Chodovce a Měšic jsme přemístili 7,5 kilometru vzácných knih a archivních fondů.

Nové sídlo se nachází v moderní budově a je funkčně provázané s ateliérem restaurátorů i digitalizační laboratoří. Má potřebné technologické vybavení, díky kterému mají historicky významné dokumenty konečně důstojné podmínky pro archivnictví. Mohou tu snadněji probíhat systematické práce na ošetření a záchraně sbírkových fondů a na jaře se tu navíc otevře knihovna a badatelna pro veřejnost. Další podrobnosti o stěhování se dozvíte v reportáži České televize.

Sloučili jsme knihovní fond pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy

Jinonice, Hollar a Opletalova – tři knihovny Fakulty sociálních věd, které studenti Univerzity Karlovy dobře znají. Na koci roku se knihovní fond přemístil do nového Centra vědeckých informací, kde se nacházejí kromě více než 40 000 svazků také individuální a týmové studovny, stolní počítače, noční studovna nebo relaxační zóna. Publikace se ze tří různých míst koncentrovaly do nového působiště v jinonickém areálu a nám rukama prošlo přes 1,5 kilometru knižního fondu.

Vzácné exempláře jsme stěhovali i v synagoze

Naše stěhovací vozy jste mohli potkávat i v Ústeckém kraji. Obrátil se na nás Státní oblastní archiv v Litoměřicích, který potřeboval přemístit cenné exempláře v rámci svých detašovaných pracovišť. Přesouvali jsme tak vzácné archiválie z lounské synagogy do Mostu a do Národního archivu v Praze. Stavbu, která vznikla dle projektu pražského architekta Johanna Staňka, jsme pro vás i vyfotili, tak se můžete pokochat novorománským slohem s maurskými prvky spolu s námi.

stěhování knihoven a archivů

stěhování knihoven a archivů

stěhování knihoven a archivů