MÁME CERTIFIKOVANÉ STĚHOVACÍ SLUŽBY

Vlastníme certifikát managementu jakosti ISO 9001 a bezpečnosti informací ISO 27001. Díky tomu máte při stěhování s námi jistotu, že naše služby splňují ty nejvyšší nároky.

Co znamenají certifikáty ISO 9001 a ISO 27001

Osvědčení ISO dokládají, že jsou naše stěhovací služby kvalitní a v souladu s požadavky právních předpisů. Získání certifikátů při tom obnáší splnění velmi přísných kritérií a složení náročných zkoušek.

Co konkrétně tyto dokumenty potvrzují? Certifikát ISO 27001 dokládá, že splňujeme mezinárodně platné standardy při řízení bezpečnosti informací. S daty našich zákazníků tak zacházíme maximálně bezpečně.

Certifikát ISO 9001 stvrzuje, že splňujeme také požadavky v oblasti řízení kvality. To znamená, že zákazník a jeho spokojenost jsou pro nás na prvním místě. Toto celosvětově uznávané osvědčení totiž dostanou jen ty firmy, které mají řádně vedenou dokumentaci, aktivně zohledňují možná rizika a vycházejí vstříc měnícím se požadavkům trhu a zákazníků. Jsme hrdí, že právě takovou firmou jsme i my.