Se stěhováním archivů a čištěním knihovních fondů už bohaté zkušenosti máme. Na začátku roku jsme se ale pustili do zakázky, která pro nás přesto byla rekordní. A pro našeho klienta také. Přestěhovali jsme totiž největší množství knih v historii Vědecké knihovny v Olomouci. Přečtěte si, jak celá 5měsíční akce probíhala.

 

Zajišťovali jsme největší stěhování knih v takřka 500leté historii knihovny

Dobré zkušenosti z minulých zakázek společně s profesionálním přístupem a férovou cenou rozhodly o tom, že jsme zvítězili ve velkém tendru na stěhovací firmu. Začátkem roku 2019 jsme se tak pustili do akce, která neměla v novodobé historii olomoucké knihovny obdoby. Za 5 měsíců jsme přemístili více než 1,25 milionu svazků.

 

Během stěhování v Olomouci jsme přemístili knihy ze skladů, sklepů i kostela

Důvody pro stěhování byly celkem tři. Zaprvé se knihovna potýká už od 19. století s nedostatkem místa. Už od roku 1807 je příjemcem celostátního povinného výtisku monografií a periodik, takže její fond rychle roste. Zadruhé byly na některých místech nevyhovující podmínky pro uskladnění svazků. A zatřetí bylo zbytečně náročné a neefektivní přesouvání v rámci jednotlivých lokací. A to pro knihy i knihovníky. Za pronájem externích skladů navíc platila knihovna nemalé částky.

V externích skladech, pronajatých i vlastních, se nacházelo přibližně 1,7 milionu svazků. To je více než tři čtvrtiny fondu. Se stěhovacím týmem jsme se díky tomu podívali hned do několika lokalit včetně odsvěceného kostela v centru Olomouci. Právě jeho prostory pro nás byly největší výzvou. S pomocí výškové mechanizace šlo ale vše jako po drátkách. Knihy, časopisy a zvukové nosiče jsme přestěhovali v signaturním pořadí tak, aby zůstal zachován knihovnický systém.

 

 

26 kilometrů knih jsme převezli do nového depozitáře v Hejčíně

Náklady na vybudování nového depozitáře přesáhly 121 milionů korun. Knihy se tu ale budou mít jako v bavlnce. V nových, klimatizovaných skladech se udržuje stabilní teplota i relativní vlhkost a našel se tu prostor také pro digitalizaci, knihárnu a restaurátorskou dílnu.

Přestěhované knihy tu zabírají zhruba 26 500 metrů, celkem pak má nová knihovna k dispozici 40 km regálů. Podle odhadů vystačí tato kapacita na dalších 15 až 20 let při celkovém počtu 2 milionů svazků.