Legislativní vymezení

Zákoník práce v § 199 definuje tzv. jiné důležité překážky v práci, kdy nám zaměstnavatel musí poskytnout pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy. Okruh těchto překážek včetně minimální doby uvolnění z práce stanovila vláda nařízením č. 590/2006 Sb. Mimo stěhování sem patří i svatba, narození dítěte, úmrtí v rodině, lékařské prohlídky nebo problémy s dopravou.

Na jak dlouho vás zaměstnavatel musí uvolnit

Vládní nařízení stanoví povinnost zaměstnavatele poskytnout volno na stěhování po nezbytně nutnou dobu - nejvýše 2 dny - pokud jde o změnu bydliště u zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení a stěhuje se ze své vůle. Zákoník práce upřesňuje toto ustanovení benevolentněji – dle něj může být volno poskytnuto i na delší dobu, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dopředu domluví.

Definice vlastního bytového zařízení

Vlastním bytovým zařízením se rozumí především nábytek, spotřebiče a další běžné vybavení vaší domácnosti. V praxi samozřejmě nikdo nebude zkoumat, co přesně stěhujete. Smyslem tohoto ustanovení je zamezit žádostem o uvolnění těch zaměstnanců, kteří nestěhují vlastní, ale například kamarádovo bytové zařízení.

Náš tip! Chcete-li urychlit stěhování, rádi vám dopředu zdarma doručíme krabice na stěhování a další obalové materiály. Do nich své věci jednoduše zabalíte a výrazně usnadníte jejich převoz.

Placené volno na stěhování

Pokud se stěhujete z vlastního rozhodnutí, nárok na náhradu mzdy vám nepřísluší. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy vás zaměstnavatel přeřadil na jiné pracoviště a přesouváte se tedy v jeho zájmu. V tom případě vám musí mzdu nebo plat nahradit v plné výši.

Dovolená vs. uvolnění z práce

Z ekonomického hlediska vyjde rozhodně výhodněji vzít si na přesun do nového bydliště dovolenou, protože budete mít tento den proplacený. Další variantou je provést vše o víkendu, kdy firma Stěhování Praha pracuje bez jakéhokoli příplatku.

Stěhování ve výpovědní lhůtě

Potřebujete-li se na všechny změny náležitě připravit, je tu ještě možnost využít volna na vyhledání nového zaměstnání. Pokud jste ve standardní dvouměsíční výpovědní lhůtě, zaměstnavatel vám musí poskytnout 1 půlden v týdnu na hledání nové práce. Tyto termíny lze i spojit a získat tak měsíčně až 2 volné dny v celku.

V případě, že podáte výpověď sami, bude toto volno neplacené. Pokud vám dal výpověď zaměstnavatel z důvodu překážek na jeho straně nebo kvůli ztrátě způsobilosti k výkonu práce ze zdravotních důvodů, přísluší vám za čas strávený hledáním nové práce i náhrada mzdy.

Máte-li jakékoli dotazy nebo si přejete sjednat termín stěhování, neváhejte nás kontaktovat.