Hodit se budou krabice i staré utěrky

Přeložení zaměstnance nebo pracovní cesta představuje pouze dočasné opatření, které musí proběhnout se souhlasem zaměstnance. Pokud se ale vaše firma stěhuje na nové místo (ať už se jedná o konkrétní pobočku/provozovnu, na které pracujete, nebo sídlo firmy), dochází ke změně místa výkonu práce v pracovní smlouvě. K té může dojít opět pouze v případě, že se změnou souhlasí obě strany, které společně podepíšou novou smlouvu či dodatek k pracovní smlouvě.

Pokud je pro vás práce na novém místě problematická, například z hlediska dalekého dojíždění, nebo na novém místě jednoduše pracovat nechcete, místo nové smlouvy můžete podepsat výpověď z pracovního poměru. Zaměstnavatel vám ale může dát výpověď z důvodu stěhování i v případě, že s prací na novém místě souhlasíte.

Při výpovědi od zaměstnavatele z důvodu stěhování firmy (a tedy nepodepsání nové smlouvy či dodatku) máte nárok na odstupné. Dokonce vám tento důvod pomůže k získání větší podpory v nezaměstnanosti, pokud ji budete potřebovat, proto ho určitě napište do výpovědi nebo dohody o ukončení pracovního poměru. Při splnění zákonných podmínek pak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 až 11 měsíců podle vašeho aktuálního věku.

Pozor na to, co máte v pracovní smlouvě

Jako místo výkonu práce se nejčastěji uvádí obec (např. Praha), může to být ale také konkrétní adresa kanceláře či provozovny. U některých profesí (např. řidič, obchodní zástupce apod.) se ale uvádí širší místo výkonu práce, které je vymezeno například krajem nebo územím ČR. Pokud se firma stěhuje v rámci oblasti vymezené v pracovní smlouvě, nemáte na výpověď z důvodu stěhování nárok (a tedy ani nárok na odstupné). Můžete podat klasickou výpověď, počítejte ale s ochrannou výpovědní lhůtou.

Kdy je výpověď z důvodu stěhování nezákonná

Z důvodu stěhování nelze rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, který je v tzv. „ochranné době“. To jsou například zaměstnanci na nemocenské nebo rodičovské dovolené. V takových případech musí zaměstnavatel počkat, až ochranná doba skončí. Zaměstnanec ale může podat výpověď kdykoli.

Pozor: Pokud je nemocný zaměstnanec nebo těhotná zaměstnankyně ve zkušební době, ochranná lhůta neplatí. To samé platí v případě, že dojde k ukončení pracovního poměru dohodou, se kterou souhlasí obě strany.

Výpověď z důvodu vašeho stěhování

Výpověď z pracovního poměru z důvodu stěhování do zahraničí nebo třeba do jiného města, ze kterého nechcete dojíždět do stávajícího místa výkonu práce, dát samozřejmě můžete. Počítejte ale s tím, že zatímco stěhování firmy je překážkou na straně zaměstnavatele, při stěhování z vaší vlastní iniciativy nárok na odstupné nemáte.

Ačkoli můžete narazit na vstřícného zaměstnavatele, se kterým se domluvíte na výpovědi dohodou ke konkrétnímu datu, ze zákona platí klasická dvouměsíční výpovědní lhůta, pokud ji ve smlouvě nemáte stanovenou jinak. Stěhování jako takové není dostatečným důvodem k automatickému zkrácení výpovědní lhůty (tím je pouze vážné ohrožení na zdraví nebo skutečnost, že vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu), proto před stěhováním včas informujte zaměstnavatele. Můžete ale získat volno na stěhování ze zákona.