Pomůžeme vám zlikvidovat tyto předměty

  • nábytek všeho druhu
  • kompletní vybavení kanceláří
  • veškerou elektroniku a výpočetní techniku (tedy tzv. nebezpečný odpad)
  • železné a jiné kovové předměty
  • staré noviny, časopisy i kancelářské dokumenty

Sběrné dvory

Odvoz nepotřebných předmětů do sběrných dvorů můžeme realizovat buď přímo v rámci stěhování, anebo samostatně v předem domluveném termínu. Menší předměty stačí zabalit do igelitových pytlů nebo si můžete zapůjčit či zakoupit naše kvalitní krabice na stěhování.  Větší kusy Vám jednoduše naložíme na náš vůz.

Co lze zdarma odevzdat ve sběrném dvoře

Odevzdat můžete velké kusy nábytku i menší předměty z různých materiálů – z textilu, kovu, skla i plastu. V některých sběrných dvorech je možný také zpětný odběr nebezpečného odpadu, jako jsou elektrické spotřebiče nebo baterie, akumulátory, zářivky nebo oleje.

V metropoli je aktuálně k dispozici na 30 sběrných dvorů. Mapu jejich rozmístění najdete na Portálu hlavního města Prahy. Některé jsou celopražské, jiné jen pro danou městskou část. Odevzdávající musí prokázat občanským průkazem své trvalé bydliště v dané obci – v opačném případě musí platit poplatek. Ve sběrných dvorech je zdarma odevzdání jen určitého množství odpadu a elektroodpadu – budete-li mít odpadu více, je výhodnější využít služeb našich externích firem.

Ekologická likvidace

Spolupracujeme s firmami, které pro nás zajišťují ekologickou likvidaci nepotřebného dřevěného nábytku a dalších materiálů. O ekologické likvidaci od nás obdržíte protokol.

Stejně tak pro vás zajistíme i ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu, jako jsou chladničky a jiná elektronika. I v tomto případě od nás obdržíte protokol o likvidaci a vyřazení spotřebiče z příslušné evidence.

Skartace dokumentů

Nabízíme také skartování dokumentace včetně utajených spisů (ty odvážíme na skartaci v bezpečnostním režimu – tedy v safe boxu opatřeném 2 pečetěmi). Kontejnery k uložení dokumentů určených ke skartaci vám doručíme v dostatečném předstihu.

Provádíme také odvoz nepotřebných věcí přímo na skládku. Po dohodě jsme připraveni pomoci vám s likvidací celých pozůstalostí.

Máte k likvidaci nepotřebných předmětů nějaké dotazy nebo si přejete domluvit termín osobní konzultace? Neváhejte nás kontaktovat.