Chyba č. 1 - stěhování na vlastní pěst bez zkušeností s mezinárodním stěhováním

Podle velikosti nákladu jej můžete přepravit buď letecky (to je možné jen u malých nákladů) nebo lodní cestou.

Při cestě po moři bude náklad umístěn do kovového kontejneru. Na lodi jsou kontejnery přepravovány na sobě, kam je umístí obří jeřáb. Při manipulaci s kontejnerem může dojít k jeho naklonění a posunu věcí uvnitř. V krajním případě se může stát, že jeřáb při nakládání celý kontejner z určité výšky upustí - proto je třeba být na tyto možnosti připraven vhodnou fixací a obalením předmětů v kontejneru.

Vzhledem k těmto rizikům je třeba si sjednat kvalitní stěhovací firmu, která má zkušenost s balením a pojišťováním zásilek pro mezinárodní přesuny.

Chyba č. 2 - nedostatek organizace před cestou

Pokud potřebujete vyklidit celý byt, dům nebo firmu, je nezbytně nutná dobrá organizace.

Jako první si barevně odlište krabice, které jsou určené k přepravě. Nestěhují se drobnosti typu aerosolových rozprašovačů nebo náhradních náplní do zapalovačů (které navíc mezinárodní předpisy zakazují přepravovat) a stranou stěhování byste měli uchovat také věci, které je třeba mít při sobě - pasy, víza, potřebné dokumenty, cennosti. Tyto předměty umístěte do jiné místnosti - jinak se při stěhování mohou ztratit.

Vhodné je dělat si poznámky na jednotlivé krabice s věcmi, abyste měli přehled o jejich obsahu. Praktické je barevně si krabice odlišit podle křehkosti a důležitosti obsahu.

Chyba č.3 - nedostatečná komunikace

Při stěhování nákladu do zahraničí komunikujte s přepravcem. Udejte mu své telefonní číslo, na kterém budete po celou dobu přepravy k zastižení. Někdy není telefonická komunikace možná anebo je nutné zaslat dodatečně nějaké dokumenty, z tohoto důvodu je praktické udat přepravci také svůj e-mail.

Některé stěhovací společnosti umožňují také sledování pohybu vozidla nebo lodi s nákladem přes internet a GPS navigaci.

Chyba č. 4 - nedostatek času

Na mezinárodní stěhování je třeba si ponechat více času. Pokud stěhujete náklad například do USA, může trvat i několik týdnů než se s ním znovu shledáte. Pro zajímavost - cesta zboží z USA do Ruska trvá dva měsíce. Pokud potřebujete mít část nákladu u sebe dříve, je dobré jej oddělit a poslat do místa určení letecky.

Zeptejte se přepravce, jak dlouho bude trvat vámi vybranou trasu překonat. U zámořských cest počítejte raději ještě s jedním dnem navíc - kvůli počasí nebo provozu na cestě může dojít ke změnám.

Tranzitní čas mohou prodloužit také celní kontroly. Pokud nebude vše v pořádku, může dojít k zadržení zboží až na několik týdnů. I proto je nutné najmout si zkušený personál.

Chyba č.5 - neznalost právních předpisů

I přes snahu Evropské unie o vybudování celní a obchodní unie, platí stále v různých zemích různé dílčí předpisy. Některé země zakazují dovoz alkoholu a střelných zbraní, skrz žádné země nesmíte převážet zboží podléhající zkáze.

Je třeba detailní znalosti předpisů nejen cílové země, ale i tranzitních destinací, kterými se zboží pouze proveze. Tento servis včetně zajištění potřebných dokumentů pro vás kvalitní stěhovací firma zajistí. Pokud máte nejasnosti, obraťte se na velvyslanectví dané země v České republice.

Mezinárodní stěhování je během na dlouhou trať. Pokud se vyvarujete těchto pěti základních chyb, máte nejméně z půlky vyhráno.